© Право інтелектуальної власності, 2005 - 2016. При цитуванні посилання на www.intellaw.org.ua обов’язкове.

ГОЛОВНА

БІБЛІОТЕКА

ДОГОВОРИ

ЗАКОНИ

ОХОРОНА

ЗАХИСТ

ОСВІТА

ЛІНКИ

БЛОГ

ПОСЛУГИ


Украинская Баннерная Сеть

Право інтелектуальної власності

Стадії реєстрації торговельної марки

1. Подача заявки до Укрпатенту.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

- заяву про реєстрацію знака;

- зображення позначення, що заявляється;

- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;

- докази наявності пріоритету (якщо вони є);

- довіреність, якщо заявка подається через представника.

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги.

2. Після одержання Укрпатентом заявки та оплати збору, заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

3. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).

3.1. Формальна експертиза:

Завданням формальної експертизи є встановлення відповідності заявки вимогам статті 7 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-XII (далі – „Закон”) та обсягу прав, що заявляються заявником.

При цьому перевіряється наявність:

а) заяви про реєстрацію знака;

б) зазначення в заяві повного імені або найменування заявника, його адреси;

в) зображення знака, який заявляється на реєстрацію;

г) переліку товарів і/або послуг, згрупованих за класами МКТП;

г) необхідних відомостей щодо представника в разі наявності такого;

д) копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1 статті 9 Закону;

е) документа, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону;

є) документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу;

ж) довіреності, виданої представнику;

з) перекладу документів або витягів з них, необхідних для проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані не українською мовою.

3.2. Експертиза по суті (кваліфікаційна експертиза).

Завданням експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

4. На підставі експертного висновку про відповідність знаку умовам надання правової охорони та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва Державний департамент інтелектуальної власності (далі – „Департамент”) видає рішення про реєстрацію знака і здійснює публікацію про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг в офіційному бюлетені. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Департамент здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Видача свідоцтва здійснюється

НАЗАД