© Право інтелектуальної власності, 2005 - 2016. При цитуванні посилання на www.intellaw.org.ua обов’язкове.

ГОЛОВНА

БІБЛІОТЕКА

ДОГОВОРИ

ЗАКОНИ

ОХОРОНА

ЗАХИСТ

ОСВІТА

ЛІНКИ

БЛОГ

ПОСЛУГИ


Украинская Баннерная Сеть

Право інтелектуальної власності

Умови патентоздатності винаходу


Відповідно до ст. 7 Закону, винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.


Новизна


Новизна - це один з критеріїв винаходу.

Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки (ч.3 ст.7 Закону). При визначенні рівня техніки до уваги беруть всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Таким чином, новизна винаходу зале¬жить від того, на який момент часу вона визначається, які джерела ін¬формації приймаються до уваги і на якій території (в країні або за кор¬доном) розкриття винаходу порушує критерій патентоздатності „новизна”.

Модельний закон ВОІВ про охорону прав на винаходи для країн, що розвиваються, пропонує універсальне визначення новизни, яке включає відповідну інформацію з усього світу, якщо вона заснована на «публікаціях в матеріальній формі», а також усне розкриття суті об'єкта або його використання в країні, в якій розглядається заявка на видачу патенту. Вищезазначені відомості повинні враховуватися під час оцінки „відомого рівня техніки”.

Усі ці підходи ґрунтувалися на припущенні того, що знання, яке може опорочити патентоздатність винаходу, повинні бути доступними для винахідника або будь-якої іншої особи, і що винагорода буде виправданою, якщо винахідник додав щось нове до відомого рівня техніки. Тут треба також вирішити, чи надавати патент тому, кому належить ідея (система, заснована на факті ство¬рення винаходу), або тому, хто першим подав заявку на винахід в па¬тентне відомство (система, заснована на факті подання заявки). Зро¬зуміло, що винахідник, який не подає заявку на видачу патенту і збе¬рігає свій винахід в таємниці, нічого не додає до знань суспільства, тоді як той, хто розкриває суть свого винаходу патентному відомству і тим самим суспільству, вносить реальний внесок в загальну суму знань. Країни, в яких все ще діє система, заснована на факті ство¬рення винаходу (наприклад США), видають патент тому, хто може довести, що він був першим, кому прийшла ідея створення винаходу, але вони передбачили додаткові попередні умови: винахід¬ник повинен застосувати цю ідею на практиці.


Момент часу, на який визначається новизна винаходу


Згідно із Законом, рівень техніки, отже і новизна винаходу, визначається до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч.4 ст.7 Закону). Датою подання заявки є дата одержання Установою (центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності) мате¬ріалів, що містять принаймні:

·

заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного па¬тенту), викладену українською мовою;<< 1 2 3 4 >>