© Право інтелектуальної власності, 2005 - 2016. При цитуванні посилання на www.intellaw.org.ua обов’язкове.

ГОЛОВНА

БІБЛІОТЕКА

ДОГОВОРИ

ЗАКОНИ

ОХОРОНА

ЗАХИСТ

ОСВІТА

ЛІНКИ

БЛОГ

ПОСЛУГИ


Украинская Баннерная Сеть

Право інтелектуальної власності

До суб’єктів суміжних прав відносять:

· Виконавців творів;

· Виробники фонограм, відеограм;

· Організації мовлення.

Також суб’єктам суміжних прав, надається правова охорона відповідно до міжнародних договорів України, незалежно від їх громадянства, де твори чи об’єкти суміжних прав вперше оприлюдненні на території іншої держави або не оприлюдненні, але знаходяться в об’єктивній формі на території іншої держави.

На ряду з суб’єктами авторських прав, суб’єкти суміжних прав також мають немайнові особисті права. При чому кожна категорія суб’єктів має свої (певні) права.


До немайнових прав виконавців відносять:

· право вимагати, що він є виконавцем твору;

· вимагати щоб його ім’я або псевдонім зазначались чи повідомлялись з кожним його виступом, записом чи виконанням;

· вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.


До немайнових прав виробників:

· зазначати своє ім’я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів;

· вимагати його згадування у процесі використання фонограми (відеограми).


До немайнових прав організацій мовлення:

вимагати згадувати свою назву у зв’язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.

Наряду з немайновими правами існують й майнові права суб’єктів суміжних прав, що можуть бути передані (відчужені) іншим особам на підставі договору, в якому повинно бути зазначено спосіб використання, розмір та порядок виплати винагороди, строк дії договору та територію на яку розповсюджуються права.


Майновими правами виконавців є виключне право забороняти чи

забороняти іншим особам:
- публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);
- фіксація у фонограмі чи відеограмі своїх раніше незафіксованих виконань;
- відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без
їх згоди у фонограмі чи відеограмі;
- розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу, якщо при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми на її подальше відтворення;
- комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за його згодою;


<< 1 2 3 >>

© С.Є.Крисюк, 2006