© Право інтелектуальної власності, 2005 - 2016. При цитуванні посилання на www.intellaw.org.ua обов’язкове.

ГОЛОВНА

БІБЛІОТЕКА

ДОГОВОРИ

ЗАКОНИ

ОХОРОНА

ЗАХИСТ

ОСВІТА

ЛІНКИ

БЛОГ

ПОСЛУГИ


Украинская Баннерная Сеть

Право інтелектуальної власності

Право слідування

Лічман Т.В.

Право слідування (право перепродажу, право дольової участі) є правом авторів оригіналів творів образотворчого мистецтва на одержання частини суми від публічного перепродажу цих творів (до яких можуть бути прирівняні оригінали рукописів письменників і композиторів), тобто на аукціонах (наприклад, у Франції), через комерсантів або комерційних агентів (наприклад, у Німеччині).

Відтворення і публічне повідомлення є традиційними способами використання творів образотворчого мистецтва, і приносять доход авторам лише у вигляді винятку, тому що лише знамениті та відомі твори відтворюються на постерах, поштових листівках, в рекламних цілях тощо. Автори творів образотворчого мистецтва, як правило, не одержують ніякої винагороди за публічну експозицію своїх творінь.

Звичайним способом комерціалізації творів образотворчого мистецтва є відчуження оригіналу твору. Автор продає або виставляє на продаж свій твір, як правило, з метою одержання доходу, особливо на початку професійної діяльності. Він не приймає участі в діяльності, пов’язаної з наступним використанням його твору, яка починається, коли твір набув визначеної цінності на ринку і став джерелом прибутку, найчастіше досить значного, що зростає у міру популярності автора.

У зв'язку з цим справедливо, щоб наряду з колекціонерами і посередниками ( якими виступають аукціони, галереї образотворчого мистецтва, продавці картин і ін.), автори творів образотворчого мистецтва також брали участь в економічному успіху своїх творів, одержуючи у виді додаткової винагороди визначений відсоток від ціни їхніх наступних перепродажів. У цьому і полягає суть права слідування.

Право слідування є невідчужуваним і невід'ємним правом автора оригіналу твору мистецтва. Воно не підлягає передачі і гарантує авторові право на участь у доходах від будь-якого перепродажу твору.

В Україні право слідування впер¬ше визнано Законом України від 23 грудня 1993 р. "Про авторське пра¬во і суміжні права" (стаття 23), підтверджено новою редакцією цьо¬го Закону від 11 липня 2001 р. (стаття 27). Проте й нині це пра¬во не має в нашій країні практично¬го застосування. Тому висвітлення європейського досвіду в цій сфері інтелектуальної влас¬ності є актуальним і важливим.

На міжнародному рівні право слі¬дування введено до Бернської кон¬венції про охорону літературних і художніх творів під час її перегляду 1948року (далі - Бернська конвенція). Згідно зі ст. 14 ter Бернської конвенції, право слідування застосовується тільки тоді, коли воно передбачено національним законодавством країни, до якої належить автор. Отже, це право – факультативно, чим і пояснюється велика законодавча різноманітність стосовно права слідування, оскільки відповідно до положень Бернської конвенції держави – члени вільні вводити або не вводити це право до їхнього національного законодавства.


<< 1 2 3 4 5 >>

© Т.В. Лічман, 2006